Nedelja, 26.05.2019.

E-mail lista

Budite u toku, prijavite se

Kursna lista na dan: 24.05.2019.

E M U EUR 117.9511 
S A D USD 105.4736 
SVAJCARSKA CHF 105.0415 
V.BRITANIJA GBP 133.5346 
KANADA CAD 78.2844 
HRVATSKA HRK 15.8735 
BIH BAM 60.3074 
BELEX Line   (%)
BELEX 15   (%)

U fokusu

Politika, 07.11.2018.
Vanbračna deca imaju pravo na porodičnu penziju

Supruga, koja je ostala nedavno bez supruga, a koja ispunjava uslove za porodičnu penziju, javila se ovih dana redakciji začuđena što ova primanja pokojnika mora da deli s njegovom decom iz vanbračnih veza.

Vanbračna deca imaju pravo na porodičnu penziju

Kaže da je samo s njom bio zvanično u braku, pa joj nije jasno kako taj novac pripada i drugima, budući da i sama s mužem ima dvoje zajedničke dece.

– Deca su mi još u srednjoj školi i koliko znam imaju pravo da do 26 godine primaju porodičnu penziju, ako su na redovnom školovanju. Budući da sam računala da će kompletan iznos suprugove penzije biti dovoljan i za decu i za mene, htela sam da podnesem zahtev za prevremenu starosnu penziju. Kada su mi se, međutim, javila i ostala vanbračna deca pokojnog supruga, shvatila sam da ta njegova penzija mora da se deli na sve nas, i da prekidom posla neću imati mogućnosti da sama odškolujem decu. Ne znam da li se porodična penzija odnosi i na majke te dece, iako su bili u vanbračnoj vezi, pita ova čitateljka koja se javila našem licu u neverici da nije jedini naslednik.

U Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje kažu da nema iznenađenja, i da je prema odredbama Zakona o PIO, osnov za ostvarivanje prava na porodičnu penziju isključivo bračna zajednica. Vanbračni supružnici ne mogu da ostvare pravo na porodičnu penziju u Srbiji, bez obzira na to koliko je vanbračna zajednica trajala. Međutim, ovo pravilo ne važi za decu rođenu u vanbračnoj zajednici – ona su u svojim pravima potpuno izjednačena sa decom rođenom u braku.

Procenat penzije se određuje prema broju članova porodice koji imaju pravo na tu penziju – za jednog člana 70 odsto, za dva 80, tri 90 procenata, za četiri ili više članova 100 posto. U konkretnom slučaju, ako bi porodična penzija bila određena za četiri člana, udovici bi pripadalo 25 odsto od penzije. Istovremeno udova stiče pravo na porodičnu penziju ako je do smrti bračnog druga navršila 53 godine života.

Na pitanje da li mora odmah da se penzioniše, ili može da nastavi da radi i da podnese zahtev za porodičnu penziju tek kada odluči da ide u penziju, u PIO kažu, da udova može da nastavi da radi i da podnese zahtev za ostvarivanje prava na porodičnu penziju kada to bude odlučila.

Ako ispunjava zakonom propisane uslove za ostvarivanje ovog prava, rešenjem će biti utvrđeno pravo na porodičnu penziju, bez isplate pošto je u osiguranju. Kada prestane sa radom uspostaviće joj se isplata porodične penzije po tom rešenju.  Treba napomenuti da korisnici porodične penzije mogu da budu radno angažovani samo po ugovoru o delu i autorskom ugovoru.

Od prvog januara 2015. godine korisnicima porodične penzije, koji obavljaju poslove po ugovoru o delu, autorskim ugovorima, neće biti obustavljena isplata penzije, pod uslovom da iznos ostvarene ugovorene naknade na mesečnom nivou ne prelazi iznos najniže osnovice u osiguranju zaposlenih, važeće u momentu uplate doprinosa.

Ako se korisnik porodične penzije zaposli, ili registruje samostalnu delatnost, obustavlja mu se isplata porodične penzije, naglašavaju u PIO. Isplata se obustavlja sa danom početka zaposlenja, odnosno danom prijave na osiguranje. Korisniku porodične penzije, kad se zaposli, ne prestaje pravo na porodičnu penziju, već se samo obustavlja isplata penzije za vreme trajanja zaposlenja odnosno obavljanja samostalne delatnosti.

Upitani šta u slučaju da se ona ponovo uda, da li ima pravo da nastavi da prima penziju pokojnog supruga, u PIO odgovaraju, da udovice ili udovci ne gube pravo na porodičnu penziju ukoliko sklope novi brak.Ocena
Vaša ocena
Bookmark and Share
Nema fotografija za ovu vest

Ponuda Meseca

Izdvajamo

Promocija

Copyright © 2009 Poslovna Žena • All Rights Reserved