Subota, 24.08.2019.

E-mail lista

Budite u toku, prijavite se

Kursna lista na dan: 23.08.2019.

E M U EUR 117.9011 
S A D USD 106.5243 
SVAJCARSKA CHF 108.1066 
V.BRITANIJA GBP 130.2199 
KANADA CAD 79.9438 
HRVATSKA HRK 15.939 
BIH BAM 60.2819 
BELEX Line   (%)
BELEX 15   (%)

U fokusu

Poslovna Žena, 05.01.2019.
Elektronski evidentirani prvi stvarni vlasnici u APR-u

Od 31. decembra, kada je omogućen pristup Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika u Agenciji za privredne registre, do danas su se evidentirala 122 stvarna vlasnika, dok je za još oko 500 u toku proces evidentiranja, odnosno unosa podataka u aplikaciju.

Elektronski evidentirani prvi stvarni vlasnici u APR-u

Reč je o javnoj, jedinstvenoj, centralnoj, elektronskoj bazi podataka o fizičkim licima- stvarnim vlasnicima registrovanih subjekata koja će se „puniti“ u toku januara, na osnovu podataka koje elektronski dostave lica ovlašćena za zastupanje u tim subjektima.

Najkasnije do 31. januara 2019. godine, svoje podatke o stvarnim vlasnicima treba da dostave privredna društva (osim javnih akcionarskih društava), zadruge, ogranci stranih privrednih društava, poslovna udruženja i udruženja (osim političkih stranaka, sindikata, sportskih organizacija i udruženja, crkava i verskih zajednica), fondacije i zadužbine, ustanove, strana predstavništva (privrednih društava, udruženja, fondacija i zadužbina).

Obavezu evidentiranja podataka o stvarnim vlasnicima imaju i privredna društva u likvidaciji, dok se Zakon o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika ne primenjuje na preduzetnike i privredna društva u stečaju i prinudnoj likvidaciji.

Centralnoj evidenciji se pristupa isključivo elektronskim putem, kreiranjem naloga u Sistemu za centralizovano prijavljivanje korisnika, kome se pristupa preko internet strane Agencije za privredne registre, ili sa već postojećim nalogom u sistemu APR-a.

Potpisivanje kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika u elektronskom obliku, putem interneta, objašnjeno je u Tehničkom uputstvu za potpisivanje dokumenata i zahteva kvalifikovanim elektronskim sertifikatom.

Kako bi pružila pomoć registrovanim subjektima u ispunjavanju svoje zakonske obaveze, Ministarstvo privrede je pripremilo Vodič za evidentiranje stvarnog vlasnika registrovanog subjekta u Centralnu evidenciju, dok je Agencija, na svojoj internet stranici i zvaničnom You Tube kanalu objavilo korisnička i tehnička uputstva za popunjavanje aplikacije i rad u informacionom sistemu.Ocena
Vaša ocena
Bookmark and Share
Nema fotografija za ovu vest

Ponuda Meseca

Izdvajamo

Promocija

Copyright © 2009 Poslovna Žena • All Rights Reserved