Subota, 19.10.2019.

E-mail lista

Budite u toku, prijavite se

Kursna lista na dan: 18.10.2019.

E M U EUR 117.6117 
S A D USD 105.7279 
SVAJCARSKA CHF 107.0657 
V.BRITANIJA GBP 135.8416 
KANADA CAD 80.4678 
HRVATSKA HRK 15.797 
BIH BAM 60.1339 
BELEX Line   (%)
BELEX 15   (%)

U fokusu

Poslovna Žena, 04.10.2019.
E-fakture obavezne od 1. januara 2022.

Ministar finansija u Vladi Republike Srbije Siniša Mali predstavio je danas u Skupštini Srbije Predlog zakona o računovodstvu, Predlog zakona o reviziji i Predlog zakona o kontroli državne pomoći.

E-fakture obavezne od 1. januara 2022.

Mali je, govoreći o predlozima zakona o računovodstvu i o reviziji, istakao da je njihov cilj podizanje nivoa kvaliteta finansijskog izveštavanja, što je jedan od preduslova za stvaranje boljeg poslovnog ambijenta, ali i podsticaj razvoju domaće privrede i privlačenju stranih investicija.

On je naglasio da će pravna lica, odnosno preduzetnici koji pružaju računovodstvene usluge, u roku od tri godine od dana stupanja na snagu novog zakona o računovodstvu, biti u obavezi da usklade svoje poslovanje sa njegovim odredbama.

Prema njegovim rečima, biće definisana obaveza pravnih lica, odnosno preduzetnika, da fakture kao računovodstvene isprave izdaju isključivo u elektronskom obliku.

Pojednostaviće se procedura izdavanja faktura i skratiti vreme neophodno za obavljanje ovih poslova, a biće obezbeđen brži povraćaj PDV-a, objasnio je ministar i dodao da će e-fakture biti obavezne počev od 1. januara 2022. godine.

Različite kategorije pravnih lica, kako je naveo, moći će da primenjuju Međunarodne standarde finansijskog izveštavanja (MSFI) prilikom sastavljanja redovnih godišnjih finansijskih izveštaja.

Ovo će uticati na dodatno smanjenje troškova pravnim licima u vezi sa finansijskim izveštavanjem, lakše poslovanje i obezbeđivanje da njihovi finansijski izveštaji budu transparentniji i pouzdaniji, precizirao je Mali.

On je najavio da će izmenama zakona o računovodstvu biti prihvaćene i preporuke MANIVALA – Komiteta Saveta Evrope koji okuplja eksperte koji procenjuju usklađenost država članica sa svim relevantnim međunarodnim standardima za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma.

Ove preporuke, kako je rekao, odnosiće se na zabrane krivično osuđivanim pravnim i fizičkim licima i njihovim povezanim licima da budu osnivači i vlasnici pravnih lica i preduzeća koja se bave pružanjem računovodstvenih usluga.

Mali se osvrnuo i na Predlog zakona o reviziji, istakavši da je jedna od najvažnijih izmena to da su javni nadzor nad obavljanjem revizije i kontrola kvaliteta nad radom revizorske struke objedinjeni u okviru jedne institucije – Komisije za hartije od vrednosti.

Predloženo rešenje je u skladu sa zahtevima EU regulative i najboljom praksom. Sada se ovaj postupak odvija u tri institucije – Komori ovlašćenih revizora, Odboru za javni nadzor nad obavljanjem revizije i Ministarstvu finansija, objasnio je ministar.

Prema njegovoj oceni, proces od početka kontrole kvaliteta rada revizora do krajnjeg rezultata biće kraći nego što je to bio slučaj do sada.

Na skupštinskom dnevnom redu je i Predlog zakona o kontroli državne pomoći, čijim se donošenjem postiže jačanje transparentnosti prilikom dodele državne pomoći, efikasnija kontrola, kao i otklanjanje nejasnoća koje su uočene u primeni postojećeg propisa.

U zakonu su, kako je ukazao, jasno istaknuti i pobrojani instrumenti dodele državne pomoći radi lakšeg snalaženja davaoca državne pomoći, a navedene su i situacije koje ne predstavljaju državnu pomoć, predlaže se uvođenje registra državne pomoći i de minimis pomoći, koji je zapravo elektronska baza.

Ministar je naglasio da će se Registar državne pomoći i pomoći male vrednosti uspostaviti najkasnije u roku od godinu dana od početka primene ovog zakonskog rešenja.

On je podvukao da će usvajanjem Predloga zakona o kontroli državne pomoći biti ispunjene i preuzete obaveze iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.

U skladu sa tim, Komisija za kontrolu državne pomoći steći će status pravnog lica, raspolagati sopstvenim budžetom i za svoj rad odgovarati Narodnoj skupštini, predočio je Mali.

Komisija će, kako je precizirao, sprovoditi analize dodeljene pomoći i instrumenata državne pomoći, ali će i sačinjavati godišnji izveštaj o toj pomoći i godišnji izveštaj o popisu šema državne pomoći.

Ovo telo će moći da zabrani dodelu državne pomoći ukoliko oceni da je neusklađena, ali i da naloži povraćaj već dodeljenih sredstava, zaključio je Mali.Ocena
Vaša ocena
Bookmark and Share
Nema fotografija za ovu vest

Ponuda Meseca

Izdvajamo

Promocija

Copyright © 2009 Poslovna Žena • All Rights Reserved