Četvrtak, 14.11.2019.

E-mail lista

Budite u toku, prijavite se

Kursna lista na dan: 14.11.2019.

E M U EUR 117.5156 
S A D USD 106.8615 
SVAJCARSKA CHF 107.9214 
V.BRITANIJA GBP 137.0444 
KANADA CAD 80.584 
HRVATSKA HRK 15.7926 
BIH BAM 60.0848 
BELEX Line   (%)
BELEX 15   (%)

U fokusu

Poslovna Žena, 04.11.2019.
Test samostalnosti od 1. marta 2020. godine

Vlada Republike Srbije saopštila je da je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana ušao u skupštinsku proceduru, nakon izmena koje su usledile po završetku tribina u Beogradu, Nišu, Novom Sadu i Kragujevcu.

Test samostalnosti od 1. marta 2020. godine

Komentari dobijeni na ovim tribinama, koje su bile otvorene za javnost, pomogli su kako bi se mere dodatno usaglasile sa potrebama tržišta.

Usvojen je predlog o tome da se primena testa samostalnosti pomeri na 1. mart 2020. godine, umesto od početka naredne godine, kao što je bilo prvobitno planirano, dok će mere podsticaja biti dostupne od 1. januara 2020. godine, kako je ranije najavljeno.

To daje više vremena svima kojima je potrebno da usklade svoje poslovanje sa najavljenim merama.

Test samostalnosti je takođe pretrpeo izmene da bi se rešile sve nedoumice, čime su usaglašeni stavovi sa stavovima najvećeg dela IT zajednice.

Ministarstvo finansija je uvažilo opravdane primedbe i korigovalo pet od devet predloženih kriterijuma testa samostalnosti, kako bi se postigla preciznija implementacija i eliminisao prostor za široko tumačenje koje bi neopravdano moglo implicirati nesamostalnost preduzetnika.

Konkretno, od posebnog značaja su sledeće izmene kriterijuma testa samostalnosti:

- U drugom kriterijumu se sada pažnja obraća samo na uobičajeno korišćenje prostorija nalogodavca, dok je obezbeđivanje materijala od strane nalogodavca isključeno, a korišćenje opreme je prebačeno u peti kriterijum, gde je posebno naglašeno da korišćenje specijalizovane opreme potrebne za određeni posao neće biti indikator nesamostalnosti;

-  Iz trećeg kriterijuma je uklonjen deo vezan za rukovođenje i prebačen u peti kriterijum, gde je takođe naglašeno da se rukovođenje koje nastaje uobičajenim naručivanjem i praćenjem toka obavljanja posla od samostalnog preduzetnika neće smatrati indikatorom nesamostalnosti;

- Iz petog kriterijuma je isključen uobičajen timski rad, kako bi se izbegla široka tumačenja koja bi neopravdano mogla ukazati na nesamostalnost;

- U kriterijumu broj osam je iz zabrane obavljanja delatnosti za druge nalogodavce isključena zabrana koja se odnosi na ograničen broj direktnih konkurenata nalogodavcu;

- U devetom kriterijumu je dodatno specificirano da u broj od 130 dana rada za jednog nalogodavca godišnje ulazi bilo koji period u toku određenog radnog dana.

Navedenim izmenama se podstiče dodatna pravna sigurnost, kako kompanijama koje sarađuju sa preduzetnicima, tako i samih preduzetnika koji rade direktno za klijente u inostranstvu.

Ministarstvo finansija je naglasilo da Vlada Srbije ostaje posvećena daljem unapređenju poresko-pravnog okruženja, a poseban akcenat stavljen je na podršku daljem snažnom razvoju ekonomije zasnovane na znanju.

U tom smislu, podseća se na to da su od ove godine uvedeni poreski podsticaji kojima se kompanijama koje uspešno komercijalizuju intelektualnu svojinu nastalu u Srbiji i značajno ulažu u istraživanje i razvoj omogućava da na legalan način praktično ne plaćaju porez na dobit, kako bi ova sredstva mogli da usmere u dalja ulaganja.

Paketom mera koji je u okviru zakona Vlada uputila parlamentu na usvajanje direktno se podstiče i zapošljavanje mladih i nezaposlenih lica, čime se kompanijama olakšava da više ulažu u razvoj njihovih veština i brže uključivanje u procese rada.

Proširenjem mere oslobođenja poreza i doprinosa za početnike u poslovanju i na inovativne kompanije omogućeno je i lakše pokretanje posla i razvoj inovativnih ideja.Ocena
Vaša ocena
Bookmark and Share
Nema fotografija za ovu vest

Ponuda Meseca

Izdvajamo

Promocija

Copyright © 2009 Poslovna Žena • All Rights Reserved