Uskoro lakša procedura zamene skupog kredita jeftinijim

Građani koji žele da zamene skupe kredite u nekoj banci jefitinijim kreditom druge banke moći će to da urade brzo i jednostavno bez administrativnih procedura i bez plaćanja bilo kakve naknade, prema Instrukciji Narodne banke Srbije koju će od 1. jula 2021. godine morati da primenjuju sve banke.

Prema dosadašnjoj praksi, korisnik koji želi da prevremeno otplati kredit putem kredita za refinansiranje druge banke, morao sam da obavlja niz aktivnosti - da podnese zahtev za prevremenu otplatu, da zahteva i potvrdu o stanju duga na određeni dan, da sa tom potvrdom ode u drugu banku od koje traži kredit za refinansiranje, navodi se u saopštenju NBS.

Ipak, i pored svih ovih preduzetih aktivnosti može se desiti da kredit ne bude u potpunosti otplaćen, usled moguće neusaglašenosti promene podatka o stanju duga, jer se ti podaci mogu promeniti na dnevnom nivou, ili iz nekih drugih razloga.

Pored toga, u praksi se neretko dešava da korisnici ne ispoštuju ugovorenu proceduru, odnosno da ne podnesu zahtev za prevremenu otplatu, ne pribave potvrdu o stanju duga i sl., usled čega kredit ne bude zatvoren, pa tako dođu u situaciju i da neko vreme otplaćuju dva kredita istovremeno.

U želji da spreči nastanak ovakvih situacija NBS je donela ovu Instrukciju o refinansiranju kredita kod druge banke, koja će istovremeno osloboditi korisnike ovih administrativnih aktivnosti, i postupak prevremene otplate učini bržim i efikasnijim.

Naime, korisnici koji žele prevremeno da otplate svoje skupe dugove prema banci (kredit, kreditne kartice, dozvoljeno prekoračenje) jeftinijim kreditom druge banke moći će to da učine samo jednim odlaskom u banku kod koje su pronašli odgovarajući kredit za refinansiranje.

Svu komunikaciju s bankom čiji kredit korisnik želi da refinansira, na sebe preuzima ona banka kod koje korisnik uzima kredit za refinansiranje.

Banke pritom, ne mogu korisniku da naplate bilo kakve naknade ili troškove u vezi sa ovim obavezama.

Na ovaj način je, ističe NBS, svim korisnicima koji žele da svoje postojeće kreditne obaveze smanje, odnosno da umanje cenu svojih kredita - omogućen odgovarajući komoditet, jer sve aktivnosti s tim u vezi banke preuzimaju na sebe.

Pored toga, instrukcija obezbeđuje potpunu transparentnost i strukturu obračuna iznosa koji je potreban da bi se izvršila potpuna prevremena otplata kredita.

Banke su dužne da korisnike koji nameravaju da podnesu zahtev za refinansiranje kredita informišu o prednostima refinansiranja kredita primenom ove instrukcije NBS, kao i da informacije o tome objave i na svojim internet prezentacijama, navodi centralna banka.

Pored toga, sami korisnici koji nameravaju da svoje kreditne obaveze kod jedne banke refinansiraju kreditom druge banke, mogu od banke kod koje nameravaju da uzmu kredit da zatraže da ih bliže informišu o primeni ove instrukcije.

Povezane informacije

Komentari

  • Biljana

    Kad će konačno kamatna stopa na keš kredite pasti ispod 7%

  • Prikaži više 
     Prikaži manje

Ostavite komentar