Austrija: Žena kad postane muško - penzija posle 65. godine

Kada žena promeni pol i postane muškarac, menja se i starosna granica za odlazak u penziju, odlučio je Viši sud Austrije (OGH).

Jedna žena je, sa 57 godina, promenila svoj pol u muški, i sada će morati u penziju tek sa 65 godina.

Viši sud je naveo da za odlazak u penziju važi pol unet u Centralni registar građana, prenose austrijski mediji.

Žena je promenila pol 2017. godine, operativnim zahvatom.

Do tog datuma, ona je u Centralnom registru vođena kao žena, bila je udata i majka dvojce dece.

Posle operativne promene pola ona se u Centralnom registru vodi kao muškarac.

Ipak, pre dve godine je, kada je napunila 60, zatražila starosnu penziju.

Međutim, penzijsko osiguranje je odbilo taj zahtev, navodeći da za tu osobu važi starosna granica predviđena za muškarce.

Na to je odbijeno lice podnelo žalbu sudu, uz navode da, i pored operacije promene pola, ima primarne ženske polne organe i tipično "žensku poslovnu biografiju".

U prvoj instanci je sud u Gracu odbio žalbu, što je sada učinio i Viši sud Austrije.

Sudovi su istakli da starosna granica zavisi od pola, i da je za to važan upis u Centralni registar građana.

Podnosiocu žalbe je ukazano da je sam promenio pol u Centralnom registru, jer je želeo da bude tretiran kao muškarac.

Viši sud je objasnio da ni činjenica da nisu operativno uklonjene ženske genitalije, ne odlučuje kako se osoba tretira, već kako je upisana u Centralni registar, a tu se vodi kao muškarac.

Povezane informacije

Komentari

    Prikaži više 
     Prikaži manje

Ostavite komentar