Riblje ulje obavezno tokom oporavka od koronavirusa - evo i zašto

  • Bez autora
  • Oct 24 2021
  • 54 pregleda

Kod slabih starijih odraslih osoba sa infekcijom koronavirusa, lečenje omega-3 masnim kiselinama može poboljšati lipidni odgovor i smanjiti nivo proinflamatornih lipidnih medijatora, pokazuju rezultati malog randomizovanog kontrolisanog ispitivanja.

Istraživanja pokazuju da hospitalizovanim pacijentima riblje ulje smanjuje rizik od sepse za 56 odsto, ali i inače rizik od kovid infekcije za 12 odsto, ističe lekar Marija Milenković, anesteziolog Urgentnog centra na radu u KBC Bežanijska kosa kad god je ova bolnica u kovid sistemu. Naravno, ovo je samo dodatak uz terapiju koja je glavna u kovidu i uz vakcinu koja je najvažnija kao prevencija, pišu domaći mediji.

Rezultati studije, koja je obuhvatila 22 pacijenta sa više komorbiditeta, predstavljeni su tokom zasedanja godišnjeg kongresa Evropskog društva za gerijatrijsku medicinu (EuGMS), održanog u hibridnom formatu u Atini.

 Pacijenti, koji su imali srednju starost od 81 godinu, randomizirani su da primaju intravensku infuziju emulzije omega-3 polinezasićenih masnih kiselina (PUFA) koja sadrži 10 g ribljeg ulja na 100 mL ili fiziološki placebo.

Oni koji su primili intravensku infuziju imali su značajno smanjenje od početne vrednosti do kraja tretmana u odnosu neutrofila i limfocita (NLR), što ukazuje na značajno smanjenje sistemske inflamacije.

Nasuprot tome, pacijenti randomizovani na placebo sa fiziološkim rastvorom nisu imali značajna poboljšanja u NLR -u, izvestio je na sastanku doktor Magnus Bak sa Instituta Karolinska u Stokholmu.

"Naša lipidomska analiza je takođe pokazala da je tretman omega-3 izobličio odgovor lipida, sa smanjenim nivoima pro-inflamatornih lipidnih medijatora i povećanim nivoima medijatora za rešavanje“, prema poslednjem sažetku, koji je Bek predstavio tokom sesije.

Međutim, tretman omega-3 nije bio značajno povezan sa smanjenjem ni C-reaktivnog proteina (CRP) ni proinflamatornog citokina interleukina-6.

"Eikozanoidna oluja" U preglednom članku objavljenom u januaru 2021. u časopisu otvorenog pristupa Frontiers in Physiology, Bak i njegove kolege izneli su obrazloženje za svoje randomizovano ispitivanje.

"Prekomerna upala je prijavljena u teškim slučajevima sa respiratornom insuficijencijom i kardiovaskularnim komplikacijama", pišu oni. "Pored oslobađanja citokina, koji se naziva sindrom oslobađanja citokina ili "oluja citokina“, povećani proinflamatorni lipidni medijatori izvedeni iz arahidonske kiseline omega-6 polinezasićene masne kiseline (PUFA) mogu izazvati "eikozanoidnu oluju“, koja doprinosi nekontrolisanoj sistemskoj upali."

Omega-3 PUFA sadrži medijatore koji mogu da ograniče inflamatorne reakcije, što sugeriše mogućnost koristi za rešavanje upale kod pacijenata sa koronavirusom bez brige o imunosupresiji, pretpostavljaju autori. U ispitivanje, kovid-Omega-F, upisali su pacijente sa dijagnozom koronavirusa koja zahteva hospitalizaciju. Pacijenti sa alergijom na riblje ulje ili koji su imali kontraindikacije za intravensku primenu PUFA (npr. rizik od krvarenja, šoka ili embolije) su isključeni.

Deset pacijenata je nasumično raspoređeno da primaju infuzije omega-3 PUFA, a 12 je dodeljeno da prima infuzije placeba, jednom dnevno tokom 5 dana.

Povezane informacije

Komentari

    Prikaži više 
     Prikaži manje

Ostavite komentar