Otvoren je konkurs za prijave na program ZELENE IDEJE

Trag Fondacija poziva sve udružene građane i građanke, koji žele da primenjuju uspešne poslovne prakse, tehnologije i znanja poslovnog sektora kako bi rešili društvene probleme u okviru svojih zajednica, i time doprineli očuvanju životne sredine i održivog razvoja, da se prijave na novi ciklus konkursa programa Forum za zelene ideje.

Konkurs je otvoren do 10. maja 2023. godine u 23:59h.

Ko može da se prijavi?

Za učešće u programu mogu se prijaviti pravna lica registrovana u Republici Srbiji — udruženja, fondacije, zadužbine, zadruge i privredna društva (ortačka društva, komaditna društva, društva sa ograničenom odgovornošću i akcionarska društva):
- čiji su zakonski zastupnici domaća fizička ili pravna lica;
- čiji su članovi/članice i/ili osnivači/osnivačice domaća i strana fizička i pravna lica;
- koja planiraju da postanu solidarni preduzetnici ili su u solidarnom preduzetništvu početnici;
- čiji godišnji profit ne prelazi 1.200.000,00 dinara.

Oni se mogu prijaviti bez obzira na to da li tek planiraju da postanu solidarni preduzetnici ili su u solidarnom preduzetništvu početnici.

Usmerili smo se na formalno udružene građane i građanke, a ne na pojedinke i pojedince, jer verujemo da uzajamnost i međusobna podrška, kao osnovne vrednosti i principi solidarne ekonomije, moraju biti primenjeni i u nastajanju i načinu rada solidarnog preduzeća.

Uz to, jedna od neophodnih karakteristika jeste da se način organizovanja i struktura vlasništva zasnivaju na principima demokratskog upravljanja, što implicira organizovane grupe građana koje kontinuirano razvijaju sistem zajedničkog rada.

Ukoliko svojim radom aktivno težite da stvorite svet bez gladi; koristite dostupnu i obnovljivu energiju; dostojanstven rast i ekonomski razvoj; održive gradove i zajednice; odgovornu potrošnju i proizvodnju; posvećeni ste akciji za klimu i boljem životu u svojoj zajednici, ovaj program može biti za vas.

Kako se vrši prijava?

Svoje ideje možete prijaviti popunjavanjem onlajn Prijavnog formulara A, u koji ćete uključiti i tabelu sa projektovanim budžetom (Budžet A).

Svi prijavljeni za učešće u programu će o rezultatima prvog kruga odabira biti obavešteni najkasnije do 15. maja 2023. Godine.

Za pitanja i nedoumice u vezi sa konkurisanjem možete konsultovati dokument sa detaljno opisanim procesom prijave i selekcije, dokument sa često postavljanim pitanjima, kao i uputstvo za popunjavanje formulara.

Kako izgleda tok programa?

Ukoliko vaša ideja bude odabrana za učešće u programu, obavezni ste da učestvujete na obuci o solidarnom preduzetništvu, od 26. do 28. maja 2023. godine u Beogradu.

Nakon obuke, svim učesnicima/cama će biti dostavljeni obrasci Prijavni formular B i Budžet B, koje će oni zatim popuniti i koji su obavezni za učešće u narednim koracima programa.

Posle toga sledi nacionalni Forum za zelene ideje koji će biti održan 20. juna 2023. godine u Beogradu.

Prvoplasirani, drugoplasirani i trećeplasirani solidarni preduzetnici na nacionalnom Forumu dobijaju donaciju od 5.000,00 USD u dinarskoj protivvrednosti, za razvoj solidarnog preduzeća prema planu definisanom u aplikacionom paketu B, koji je i sastavni deo ugovora o donaciji. Aplikacioni paket B, ostavlja prostor za detaljnije i sveobuhvatnije razrađivanje poslovnog plana, pa je i odlučivanje u drugom krugu oslonjeno na detaljnije razrađene kriterijume. Period trajanja ugovora o donaciji je od 9 do 12 meseci.

Ukoliko dobijete donaciju na nacionalnom Forumu, u obavezi ste da učestvujete na regionalnom takmičenju Zelene ideje Balkana u organizaciji Fonda braće Rokfeler, koje se održava krajem septembra 2023. godine. Učestvovanjem na regionalnom takmičenju, takmičite se za dodatni fond od ukupno 40.000,00 američkih dolara u dve kategorije:

- koncept zelene ideje i
- razvijena zelena ideja.

Pojedinačne nagrade će iznositi od iznositi 5.000,00 do 10.000,00 USD, u zavisnosti od kategorije.

Ako budete imali dodatnih pitanja ili nedoumica, naš tim će vam rado pružiti podršku. Možete nam se obratiti mejlom na zeleneideje@tragfondacija.org, zaključno sa 28.04.2023. godine u 17:00h.

Povezane informacije

Komentari

    Prikaži više 
     Prikaži manje

Ostavite komentar