Raspisan konkurs Žene - snaga i stub Srbije

Fondacija „Za srpski narod i državu“ iz Beograda raspisuje Javni konkurs „Žene – snaga i stub Srbije“ za finansijsku podršku na osnovu dostavljenih poslovnih planova.

Cilj konkursa jeste unapređenje položaja žena bez trajno rešenog radnog statusa sa teritorije Republike Srbije, odnosno ostvarivanje radnog prava nezaposlenih žena, u vidu osnaživanja i pokretanja sopstvenog posla.

Uslovi za prijavu na konkurs

Pravo prijave na konkurs imaju žene bez trajno rešenog radnog statusa koje imaju navršenih 18 godina života i imaju stalni boravak na teritoriji Republike Srbije.

Pravila za popunjavanje template poslovnog plana

Prilikom izrade poslovnih planova, neophodno je ispuniti sledeća pravila:

    poslovni plan mora biti popunjen u Microsoft Office Word-u, font Times New Roman, veličina fonta 12, paragraf podešen sa leve strane (Align Text Left), prored između redova 1,15;
    poslovni plan ne sme biti javno objavljivan do završetka konkursa;
    poslovni plan mora biti napisan na ćiriličnom pismu.

Neophodna dokumentacija koja se dostavlja

    Obrazac 1 – Prijava kandidatkinja za učešće na konkursu;
    Obrazac 2 – Saglasnost za korišćenje ličnih podataka za potrebe konkursa;
    Obrazac 3 – Blanko šablon (template) poslovnog plana;
    Fotokopija lične karte ili pasoša (izvod iz čitača) kandidatkinja;
    Uverenje o državljanstvu.

 Rok za prijavu na konkurs

Poslovni plan sa pratećom dokumentacijom poslati elektronskim putem, na adresu office@fondacijasnd.rs, najkasnije do 1. februara 2023. godine do 12 časova. Popunjene obrasce je neophodno svojeručno potpisati i poslati na navedenu imejl adresu zajedno sa fotokopijom lične karte ili pasoša, u vidu pdf dokumenta. Poslovni planovi dostavljeni nakon naznačenog datuma neće biti uzeti u razmatranje. Za sve dodatne informacije u vezi sa uslovima konkursa i potrebnom dokumentacijom možete se obratiti na imejl adresu natalijajovanovic@fondacijasnd.rs .

Nagrade

Jednokratna i bespovratna finansijska podrška za realizaciju pet najboljih poslovnih planova. Prednost u selekciji imaće poslovni planovi koji imaju za cilj oživljavanje starih zanata, podsticanje lokalnog ekonomskog razvoja, razvoj poljoprivrednih dobara, kao i pružanje podrške nematerijalnom nasleđu u Srbiji.

Proces selekcije

Najbolje poslovne planove odabraće stručna komisija. Rang-lista će biti objavljena 10. februara 2023. godine, na sajtu Fondacije „Za srpski narod i državu“, na veb-adresi https://fondacijasnd.rs/.

Obaveze nagrađenih kandidatkinja

Kandidatkinje koje dobiju podršku za realizaciju svojih poslovnih ideja biće u obavezi, ukoliko već nisu registrovane u APR-u, da u najkraćem roku, ne dužem od trideset radnih dana, registruju pravno lice.
Kandidatkinje koje dobiju podršku za realizaciju svojih poslovnih ideja biće u obavezi da radno angažuju najmanje jedno lice sa ugovorom na neodređeno vreme i da dostave dokaz o tome.
Nagrađene kandidatkinje biće u obavezi da nakon dobijanja finansijskih sredstava za podršku svojih poslovnih ideja posluju najmanje 36 meseci.

Povezane informacije

Komentari

    Prikaži više 
     Prikaži manje

Ostavite komentar