Roditeljski dodatak za prvo dete od 1. januara 300.000 dinara

Ministar za brigu o porodici i demografiju u Vladi Republike Srbije Ratko Dmitrović izjavio je danas da će predloženo povećanje roditeljskog dodatka značajno kompenzovati inicijalne troškove koje porodica ima u trenutku rađanja novog člana.

Dmitrović je, obrazlažući u Skupštini Srbije Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, precizirao da će roditeljski dodatak od 1. januara biti povećan na 300.000 dinara, sa dosadašnjih 100.000 dinara.

On je ukazao na to da novinu predstavlja i pravo na početna sredstva za izgradnju i učešće u kupovini porodične stambene zgrade ili stana po osnovu rođenja deteta.

Ovo pravo će moći da ostvari svaka majka za dete rođeno od 1. januara 2022. godine i kasnije pod uslovom da je državljanin Srbije i da ima prebivalište u Srbiji, kao i da prvi put stiče stan na teritoriji naše zemlje, objasnio je ministar.

Dmitrović je naveo da ovo pravo može da ostvari i majka koja je strani državljanin i ima status stalno nastanjenog stranca, ako je dete rođeno na teritoriji naše zemlje ili je državljanin Srbije, pri čemu u slučaju smrti majke pravo može ostvariti otac deteta.

Prema njegovim rečima, zaposlene žene koje samostalno obavljaju delatnost ili su angažovane po osnovu fleksibilnih oblika rada, a ostvaruju prihode koji su veći od tri prosečne zarade u Srbiji, od 1. januara će moći da ostvare naknadu zarade i ostale naknade u visini od pet prosečnih zarada u Srbiji na dan otpočinjanja odsustva.

Ministar je rekao da je cilj ovog dokumenta, koji je važan instrument populacione politike, poboljšanje demografske slike, upozorivši na to da će krajem ove godine rezultat biti mnogo lošiji u odnosu na pre dve godine, kada je razlika između umrlih i rođenih bila 37.000, dok će sada to biti više od 70.000.

Povezane informacije

Komentari

    Prikaži više 
     Prikaži manje

Ostavite komentar