Unapređenjem zakonodavnog okvira do bolje zaštite dece od svih oblika nasilja

Državna sekretarka Ministarstva za brigu o porodici i demografiju Vlade Republike Srbije Milka Milovanović Minić učestvovala je danas na regionalnoj konferenciji „Pozitivno roditeljstvo i zaštita dece u visokokonfliktnim razvodima“ u okviru zum platforme, u organizaciji Centra za prava deteta.

Konferencija je organizovana kao deo aktivnosti projekta „Pozitivno roditeljstvo“ koji se sprovodi uz podršku EU, u okviru programa „Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava u Srbiji“.

Milovanović Minić je u uvodnom obraćanju istakla da je od  velikog značaja osnivanje posebnog ministarstva za brigu o porodici, što veoma jasno govori o posvećenosti Vlade Republike Srbije da prepozna probleme i rešava ih na sistemski način, kroz efikasan zakonodavni okvir koji se dosledno primenjuje.

Prema njenim rečima, primenjivanje je kroz integrisan pristup institucija zdravstvenog, obrazovnog i sistema socijalne zaštite, u promociji i unapređenju prava dece, kao i u unapređenju roditeljskih kompetencija posebno na lokalnom nivou.

Ona  je podsetila da je ministarstvo pokrenulo nekoliko značajnih procesa, uspostavilo saradnju sa svim ministarstvima,  različitim institucijama i predstavnicima civilnog društva koji se bave podrškom deci i porodici posebno pohvalivši vrlo dobru i plodnu saradnju sa Centrom za prava deteta.

Državna sekretarka je navela da je resorno ministarstvo, u cilju unapređenja populacione politike, dva puta iniciralo izmene i dopune Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom.

Pre svega treba istaknuti podršku porodici i majci deteta sa invaliditetom koja više neće morati da bira između naknade zarade i prava na tuđu negu i pomoć na koju dete ima pravo po osnovu invaliditeta, već će ta prava ostvarivati istovremeno, odnosno kao i povećanje iznosa roditeljskog dodatka sa 100.000 na 300.000 dinara, istakla je državna sekretarka.

Milovanović Minić je napomenula da je uvedeno i novo pravo na novčana sredstva za izgradnju, učešće u kupovini, odnosno kupovinu porodično-stambene zgrade ili stana po osnovu rođenja deteta u visini do 20.000 evra koje ostvaruje majka.

Takođe, ona je podsetila da je započet postupak za donošenje zakona o izmenama i dopunama Porodičnog zakona koji predviđa uvođenje nove odredbe kojom se potpuno zabranjuje fizičko kažnjavanje dece kao vaspitno sredstvo.

Predložili smo promenu definicije deteta i njeno usklađivanje sa Konvencijom o pravima deteta, kao i ukidanje mogućnosti sklapanja dečijih brakova. U oblasti unapređenja normativnog okvira za zaštitu dece od nasilja, Ministarstvo je sačinilo predlog Opšteg protokola za zaštitu dece od nasilja, koji je Vlada Republike Srbije usvojila u februaru ove godine, rekla je ona.

Državna sekretarka je ukazala na važnost konstituisanja Saveta za prava deteta u novom sazivu, kao savetodavnog tela Vlade Republike Srbije i najvažnijeg nacionalnog mehanizma za ostvarivanje prava deteta koji prati i proces zaštite dece od nasilja.

Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju je u saradnji sa Republičkim zavodom za socijalnu zaštitu donelo Instrukciju o načinu rada centara za socijalni rad u postupku održavanja ličnih odnosa deteta sa roditeljem i drugim licima sa kojima ga vezuje posebna bliskost u kontrolisanim uslovima.

Ispred delegacije EU u Srbiji, obratila se Mateja Norčić Štamcar uz konstataciju da je Srbija napravila veliki napredak u oblasti unapređenja zakonske legislative kada je u pitanju zaštita dece, posebno pohvalivši donošenje Opšteg protokola za zaštitu dece od nasilja.

Ministarka za ljudska i manjinska prava Gordana Čomić naglasila je da je Srbija društvo koje baštini evropske vrednosti i razvija se u pravcu nulte tolerancije prema svakom obliku nasilja jednako tretirajući i žrtve i počinioce nasilja, u skladu sa zakonom.

Projekat sufinansira Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Republike Srbije.

Povezane informacije

Komentari

    Prikaži više 
     Prikaži manje

Ostavite komentar