Objavljen konkurs za dodelu sredstva za programe razvoja informacionog društva

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija upućuje javni poziv zainteresovanim nevladinim organizacijama - udruženjima, zadužbinama i fondacijama, da podnesu predloge programa od javnog interesa u oblasti razvoja informacionog društva za dodelu sredstava opredeljenih iz budžeta Republike Srbije za 2022. godinu.

Programi treba da doprinesu postizanju opštih ciljeva u oblasti razvoja informacionog društva na teritoriji Republike Srbije.

Predmet konkursa je dodela sredstava za programe u oblasti razvoja informacionog društva, odnosno realizacija programa u okviru sledećih tema:

- Organizovanje regionalnih konferencija na temu razmene iskustava u oblasti podizanja nivoa digitalne pismenosti i digitalnih kompetencija.
- Realizacija programa koje za cilj imaju podizanje nivoa pismenosti i digitalnih kompetencija žena iz ruralnih oblasti.
- Razvoj talenata u oblastima računarstva, informatike, matematike i fizike.

Maksimalno trajanje predloženih programa je do 6 meseci, počev od dana zaključenja ugovora. Maksimalni iznos koji može biti odobren po predlogu programa je 1.000.000,00 dinara.

Javnim konkursom je predviđeno da se predlog programa dostavlja na propisanim obrascima, na srpskom jeziku, napisan obavezno na personalnom računaru. Predlozi projekta pisani rukom ili pisaćom mašinom, kao i oni van propisanog obrasca, neće se uzeti u razmatranje.

Rok za podnošenje programa je 19.01.2022. godine. Blagovremenim će se smatrati isključivo predlozi programa koji su podneti u navedenom roku. Predlozi programa predati po isteku roka smatraće se neblagovremenim i neće se uzeti u razmatranje.

Predlog programa i dokumentacija podnose se pisarnici Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Sektoru za informaciono društvo i informacionu bezbednost, na adresu: Beograd, Nemanjina 22-26, u zatvorenoj koverti, isključivo poštom preporučeno, ili kurirskim putem, odnosno ličnom dostavom.

Na koverti obavezno treba naznačiti puno ime i adresu pošiljaoca, naziv predloga programa i sledeći tekst: „ZA KONKURS – NE OTVARATI“.

Ostala pravila konkursa, obrasci, kompletno uputstvo kao i dodatne informacije za podnosioce prijava zainteresovani mogu pronaći na sajtu mtt.gov.rs.

Povezane informacije

Komentari

    Prikaži više 
     Prikaži manje

Ostavite komentar